Tehnička keramika

Enker Tehničku keramiku proizvodi od 1974 godine. U periodu od 40 godina Enker je razvio sopstvenu tehnologiju proizvodnje i sirok spektar proizvoda od tehničke keramike koji nalaze primjenu u različitim industriskim granama. Zbog svojih osobina tehnicka keramika se smatra jednim od najefikasnijih materijala danasnjeg vremena.

Samo dijamant je tvrđi od naše keramike

Naša keramika podnosi temperaturu do 2100℃

Otpornost na kiseline i baze

Naša keramika je lakša u poređenju sa metalom


Osobine Enker Tehničke keramike zavise od hemiskog sastava materijala, te o tehnološkom procesu proizvodnje. Najvažnije osobine naše tehničke keramike su:

Visoka tvrdoća i otpornost na habanje i abraziju
Otpornost na hemikalije, kiseline i koroziju
Otpornost na visoke temperature
Dobre elektro izolacione osobine i visoka dielekrtična otpornost
Čvrstoća na pritisak i savijanje
Visok modul elastičnosti

Mi proizvodimo keramiku od visokokvalitetnih materijala

Aluminium Oxide

Al2O3
Aluminium Titante

Al2TiO5
Alumina-Chrom Oxide

Al2Cr2O6
Zirconium Oxide

ZrO2
Alumina-Zirconium Oxide

Al2ZrO5
Enker d.d.
Bukva b.b.
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina
+387 32 650 189
+387 32 650 440 (fax)
info@enker.ba
enker@enker.ba